1. Sauna i balia jest integralną częścią obiektu „Misiówka“ i obowiązują w nich przepisy niniejszego Regulaminu.
 1. Przed wejściem do pomieszczenia sauny i balii i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z Instrukcją korzystania.
 2. Korzystanie z sauny i balii jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z sauny i balii jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 16.roku życia.
 1. Sauna jest strefą, w której przebywa się bez strojów kąpielowych („strefa nietekstylna”).Oznacza to, że wchodząc do tego obszaru należy zdjąć stroje kąpielowe oraz liczyć się z możliwością, iż w strefie będą osoby nagie lub niekompletnie ubrane. Dopuszczalnymi okryciami są szlafroki kąpielowe i ręczniki.
 2. Balia z hydromasażem jest strefą w której przebywa się w strojach kąpielowych(„strefa tekstylna”) oznacza to, że wchodząc do balii należy włożyć strój kąpielowy.
 3. Podczas korzystania z pomieszczeń sauny i balii należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez Gospodarzy lub pracowników.
 4. Z sauny i balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do ruskiej bani i balii zabrania się w szczególności osobom:

 

 • z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,
 • z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,
 • z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,
 • z podwyższoną temperaturą ciała,
 • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 • zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 1. Wchodząc do sauny i balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w ruskiej bani i balii powstałe z przyczyn nieleżących po stronie  obiektu, „Misiówka“  nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Przed wejściem do ruskiej bani i balii należy:

 

 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
 • dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
 • zdjąć obuwie,
 • pozostawić strój kąpielowy w przeznaczonej do tego szatni(w przypadku korzystania z sauny).
 • włożyć strój kąpielowy w przypadku korzystania z balii kąpielowej.
 1. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.
 2. Obsługą sauny , balii, kominka i znajdujących się w „Misiówce“ urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy „Misiówki“. Podczas korzystania z sauny i balii nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
 3. Podczas siedzenia lub leżenia w saunie oraz na wszystkich leżankach i siedziskach konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało.
 4. Korzystanie z sauny i balii kąpielowej możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu Gospodarzom chęci korzystania z ww. udogodnień. Należy jednak pamiętać by zrobić to minimum trzy godziny przed planowanym skorzystaniem.
 5. Z zabiegów w saunie i balii można korzystać do godziny 22:00.
 6. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu Gospodarze lub pracownicy mają prawo wezwać klienta do opuszczenia  sauny lub balii kąpielowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.